DUYURULAR HABERLER

8. CAHİT KÜLEBİ, “MEMLEKETİME BAKIŞ” KONULU ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU

Niksar Belediyesi ve Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği işbirliği ile Türk edebiyatının mümtaz şairlerinden Cahit KÜLEBİ anısına bu yıl sekizincisi düzenlenen “VIII. Cahit Külebi, “Memleketime Bakış” konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışma neticesinde “Avrasya” rumuzu ile Kahramanmaraş’tan katılan D. Mehmet DALKANAT, “Öz Ülkem” isimli şiiri ile birinci olurken,  “Yalın” rumuzu ile Şanlıurfa’dan yarışmaya katılan Mustafa SADE “Memleketim” isimli şiiri ile ikinci ve yine yarışmaya “Sözdar” rumuzu ile Batmandan katılan Ecir DEMİRKIRAN “Memleketim” isimli şiiri ile üçüncü oldular.

Niksar Belediyesince yarışmada derece alan şairlerden birinciye 3.000 TL, ikinciye, 2.000 TL ve üçüncüye de 1.000 TL ödül verilecektir. Ödüller 27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Niksar’da düzenlenecek olan ödül programında takdim edilecektir.

Yarışmanın Jüri üyeleri ise şu şekilde olmuştur: Yahya Akengin/TÜRKSAV Başkanı, Özdilek Özcan/Niksar Belediye Başkanı, Ali Külebi/ Cahit Külebi’nin oğlu, Mehmet Nuri Parmaksız/İLESAM Başkanı, Remzi Zengin/Tokat şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı, Hasan Akar/Kümbet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve İLESAM Tokat Temsilcisi, Sündüs Arslan Akça/Eğitimci Şair, Mahmut Hasgül/Eğitimci, Şair-Yazar.

Yarışmamızda ÖZ ÜLKEM adlı şiiri ile birinci olan Şair D. Mehmet Dalkanat’ın biyografisi: 1955 Elbistan doğumlu olan Dalkanat Eskişehir Eğitim Enstitüsü mezunudur. Sanat eksenli dosya dergiler çıkaran ve yerel radyo programcıLIğı da yapan şairimiz halen Elbistan Uzunçarşı dergisini çıkarıyor.

Yarışmamızda birinci olan “Öz Ülkem” isimli şiiri:

SIRANO: 1 RUMUZ: AVRASYA  
ŞİİRİN ADI: ÖZ ÜLKEM ŞAİR: D.MEHMET DALKANAT

Koç yiğidin gönlüne sen yâr iken öz ülkem

Kardelenler geçerdi karlı dağlar içinden

Özgürlüğe koşardım sen var iken öz ülkem

Utanırdı önümde göz koyanlar suçundan

Kar yanığı türküler gecenin namlusuna

Sürülür de inerdin toprağın namusuna

Sen Asya gibi kokar ben kokuna yanardım

Yurtluk derdim adına iline can sunardım

Koç yiğidin gönlüne sen yâr iken öz ülkem

Gururumdun onurum sen var iken öz ülkem

 

Tarihin yalanları bize düştü amansız

Güvercinlerimizi gözlerinden vurdular

Alfabemiz yakıldı gize düştü zamansız

Habersiz kaldık öyle güne tuzak kurdular

İzbe bir yalnızlığın ortasına düştük biz

Her yangını sen sanıp ateşinde piştik biz

Sen Asya gibi susar biz su gibi kanardık

Pervane gibi döner etrafında yanardık

Tarihin yalanları bize düştü amansız

Sözlerimiz yetersiz aza düştü zamansız

 

Ne umutlar ekmişiz varlığına ezelden

Verilmiş olan akit vurur nefesimizi

Ferlerimiz dökülür ver elini tez elden

Kalp atışı parçalar gönül kafesimizi

Kim çözecek dilini bu garip suskunluğun

Açacak kapısını geçmişe küskünlüğün

Rüzgârın boşluğunda saçların savrulurdu

Kaybetmek korkusundan yürekler kavrulurdu

Ne umutlar ekmişiz varlığına ezelden

Can verip can alırız gerekirse tez elden

 

Kefaretsiz kalır mı savunmasız kalan yurt

Kim taşır kucağında hüznümüzü bedelsiz

Ölümlerin faili kul olmuş çakala kurt

Kim aklar sevdamızı sen olmadan ölümsüz

Kerbela’nın yangını az kalırdı yanında

Kılıçları bilenmiş kan kaynıyor kınında

Yaralı serçelerin gamlı bakar gözleri

Yürek dayanmaz buna deler geçer sözleri

Kefaretsiz kalır mı savunmasız kalan yurt

Yiğide gem vurulmaz diren dik dur asil kurt…

 

Öldüğümüz yerlerden doğ bizi sen Türkiye’m

Sar beni yüreğinin sıcağında yeniden

Geldiğimiz mevsime yağ bizi sen Türkiye’m

Sor beni anıların kucağında yeniden

Çoğul yalnızlıkları büyütürken bağrında

Tevhit çığlıklarına yol bulurken çağrında

Bu kararmış iklimde zemherinin yazı yok

Sana varmayan yolun bana gülen yüzü yok

Öldüğümüz yerlerden doğ bizi sen Türkiye’m

Sana akmayan suda boğ bizi sen Türkiye’m

 

Güneşin ayazında kalmayalım baharda

Sabahın beyazında kararmasın ellerim

Yitirdiğim sevdayı bulmalıyım seherde

Suya hasret çöllerde sararmasın güllerim

Gözlerimi gömerim toprağına taşına

Göz değdirmem yüzüne kirpiğine kaşına

Senden önce bir başka aşka düşüp yanmışsam

Kör kuyuda Yusuf’u hak etmişim kanmışsam

Güneşin ayazında kalmayalım baharda

Ayağa kalkacağız bir gün elbet seherde

 

Bu kadar geciktiğin yeter artık bekletme

Tarihin namlusunda ihanet mermileri

Nevruz diye nergisi yâd ellere koklatma

Olur ya elden çıksan mümkün mü vermeleri

Gezip gördün dünyayı yoktur güzel böylesi

Sen atamın anası Anadolu yaylası

Sen diye diye seni anlatabilmek zormuş

Yüreklerde taşınan avuç içinde kormuş

Bu kadar geciktiğin yeter artık bekletme

Bu son kale öz ülkem yabanıla koklatma

 

Yarışmamızda MEMLEKETİM isimli şiiri ile ikinci olan Şair D. Mustafa Sade’nin biyografisi:

            1973 Şanlıurfa doğumlu olan şair “ Beklenen” adlı ilk şiir kitabını 2013 yılında yayınladı. Uluslararası yarışmalarda dereceler aldı. Şanlıurfa’da ticaretle uğraşan şairimiz evli ve 5 çocuk babasıdır.

 

Yarışmamızda ikinci olan “Memleketim” isimli şiiri:

SIRANO:  2 RUMUZ:  YALIN
ŞİİRİN ADI:  MEMLEKETİM ŞAİR: MUSTAFA SADE

İsmin aşk ile düşer sevdanın dudağına

Dalgalar ritim tutar, martılar türkü söyler

Çam kozaları çeker buhûrdânı dağına

“Ana” kokusu ile dolu beldeler, köyler

Kan kırmızı bir yakut torağının lavisi

Gökyüzündeki desen yüreğimin mavisi

Selâm götürür turna sevgili otağına

İsmin aşk ile düşer sevdanın dudağına

Avuç avuç yakarış, karış karış cennetim

Kışından ayrı kalmak ayazdır memleketim

 

Sevda dönencesinde şehrayin yolculuğu

Yarpuz rayihasını serpiştirir kırlara

Ab-ı hayat misali her gözesi, oluğu

Mevsimler kanat çırpar ebedî baharlara

Secde ile geçerken leylakların her günü

Güle armağan olur tomurcuğun sürgünü

İklimlerin raksında petek olur soluğu

Sevda dönencesinde şehrayin yolculuğu

Kâinat mahzeninde bir ömür müebbetim

Zifiri bir âlemde beyazdır memleketim

 

Şebnem düşürür güle güneşinin gülüşü

Vareden’e götürür Eylül’ün nakkaşları

Fidanların sevdanla hayatını bölüşü

Kürre-i arz üstünde oynatır tüm taşları

Yorgun kanatlarında kadim anılar saklar

Tarihin dokusuna gölge olur revaklar

Bağrında filizlenmek nebatâtın tek düşü

Şebnem düşürür güle güneşinin gülüşü

Şerefim ve namusum, mukaddes emanetim

İnanca değer katan efrazdır memleketim

 

Denizin öpücüğü sahilin tek neşvesi

Dinginlik dehlizinde fırtınayı yatırır

Bulutun perçeminin yağmurla sevişmesi

Tualine çizilmiş efkârları batırır

Tarlanın bereketi tere yapışan tozlar

Kehribar bir fenerdir tılsımlı yakamozlar

Kumların, bir kıyının tenhasında işvesi

Denizin öpücüğü sahilin tek neşvesi

Teni, dünya vatanım, sinesi ahretim

Vuslatın eşiğinde bir gizdir memleketim

 

Gümüşî bir şamdanlık koynundaki tanyeri

Hırçınlaşan göğsünde bale yapar yelkenler

Dudağın çatlayınca cihan olur kan yeri

Aşka pervane olan, şemde sükûtu dinler

Mânâ katar maddeye koylardaki su sesi

Semâvi bir bahardır karanfilin busesi

Üstü rengârenk kuşak altı kutsî can yeri

Gümüşî bir şamdanlık koynundaki tanyeri

Namerdin parmağının değmesi kıyametim

Sanmayın bir zerresi ifrazdır memleketim

 

Canlar, hilâl kaşının gölgesinde asûde

Erenler dergâhında sırrı hikmet cevheri

Her adım mevcudatın ruhumuzla âlûde

Külebi meftun olur, seyran eder Gevheri

Dervişân nefesiyle vecde gelirken afak

Bülbülün hû sesiyle efsun damıtır şafak

Gönüllerimiz yıldız bakışlarına sûde

Canlar, hilâl kaşının gölgesinde asûde

Bayrağı çelik yelek, ak kefeni ceketim

Resul dilinde övgü, niyazdır memleketim

 

Yunus’un lisanında öz Türkçesin lehçeme

Hacı Bektaş’a semah, Veysel’e sadık bir yâr

Davul – zurnama halay, horonsun kemençeme

İnce Memed’e destan, Karacoğlan’a diyar

Dertli’nin sazına tel, Nesimi’ye al kandır

Ferhat’a yol olan dağ, Köroğlu’na kalkandır

Varlığın ilham olup söz ekerken bahçeme

Yunus’un lisanında öz Türkçesin lehçeme

Her nefesi aşk ile yaşamak ibadetim

Muhabbet ocağında alazdır memleketim

 

Yarışmamızda MEMLEKETİM isimli şiiri ile üçüncü olan Şair Ecir Demirkıran’ın biyografisi:

1957 Siirt doğumlu olan şairimiz Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Evli ve dört çocuk babası şairimiz halen TPO Batman Bölge Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yarışmamızda ikinci olan “Memleketim” isimli şiiri:

SIRANO:  3 RUMUZ:  SÖZDAR
ŞİİRİN ADI:  MEMLEKETİM ŞAİR: ECİR DEMİRKIRAN

Anlatılmaz bir sevgi mısralar aciz kalır

Bedenimin içinde hasretindir saklanır

Gönlüme giden yolun birinde memleketim

Diğerinde yaradan aşkıdır saklı kalır

Nasıl anlatsam seni hem yârimsin hem ana

Sığdıramam aşkını dünya dar gelir buna

 

Bayrağım yükseklerde başım düşmez önüme

Özgürlük en ulvi şey senin için ölüme

Canımdan önce sensin benim cennet vatanım

Bin ömür feda olsun kurban etsem yerine

Bir yanımda varlığım bir yanımda sen varsın

Kıyamet kopsa takmam kanım yolunda aksın

 

Dağlarında laleler menekşeler gül açar

Dört mevsimin her anı ömüre, ömür katar

Yedi bölge ayrı renk bir yıldız memleketim

Seni yaşamak için sevdam var senin kadar

Ey benim özgürlüğüm bil ki olmuşum behlül

Aklımın ötesinde sana vurgun bu gönül

 

Neyi anlatsam azdır senden güzel bulunmaz

Cihanın güneşisin senin emsalin olmaz

Rabbim nazardan koru payidar et yurdumu

Tarih tekerrür etse yine de hasmın çıkmaz

Hep baharsın içimde benim canım cananım

Dünyada tüm güzellik sende buluyor tanım

 

Şairler şiir yazar destanın olsun diye

Bir Akife meftunum sana en layık diye

Sevdanın en güzeli sendedir ana yurdum

Böylesi yüce aşkı bize ettin hediye

Bağrında ne savaşlar verildi her asırda

Yüce rabbim lütfuyla bırakmasın hiç darda

Sen benim her şeyimsin yurdum evim mekânım

Bir tek sana vurgunum bir tek seninle varım

Yazar Hakkında

TOŞAYAD

Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir